Διαδικτυακή  Περιοδική Έκδοση: ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ  2ο:  Πόλεις καί μνῆμες, Δοκιμές Ἀστικῆς Ποιμαντικῆς
 
Διαβάστε τό 2ο  Τεῦχος: 
                                 Σέ μορφή  pdf: ἐδῶ
                   Διαδικτυακή Ἀνάγνωση: ἐδῶ
                                              
 
 
 Διαδικτυακή ἒκδοση (online)  ISSN:2529-0371  
  Ἀναρτήθηκε: Κυριακή 25 Μαρίου 2018    

ΤΕΥΧΟΣ  1ο:  Ποιμαντική τῶν Ἱερατικῶν κλήσεων
 
Διαβάστε τό 1ο  Τεῦχος: 
                                 Σέ μορφή  pdf: ἐδῶ
                   Διαδικτυακή Ἀνάγνωση: ἐδῶ
                                              
 
 
Διαδικτυακή   ἒκδοση (online)  ISSN:2529-0371   
  Ἀναρτήθηκε:Κυριακή 3 Απριλίου 2016