ΤΕΥΧΟΣ  1ο: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ  (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016)

ΤΕΥΧΟΣ  1ο:  Ποιμαντική τῶν Ἱερατικῶν κλήσεων
 
Διαβάστε τό 1ο  Τεῦχος: 
                                 Σέ μορφή  pdf: ἐδῶ
                   Διαδικτυακή Ἀνάγνωση: ἐδῶ
                                              
 
 
Διαδικτυακή   ἒκδοση (online)  ISSN:2529-0371   
  Ἀναρτήθηκε:Κυριακή 3 Απριλίου 2016